Lover og regler

Metallsøkerbrukere må merke seg fornminneloven som beskytter gravhauger og andre fredede områder. All metallsøking på slike områder er forbudt.

Funn av gjenstander fra før-reformatorisk tid, m.a.o. før år 1537, skal meldes til myndighetene.

For mynter er det satt en grense ved år 1650. Man har krav på finnerlønn dersom staten ønsker å beholde funnet.

Økokrim har skrevet en artikkel om metallsøking i Miljøkrim 23/2000 som oppsummerer lover og regler

Artikkelen finner du her.

Annonse

Arkiv

Follow metallsokerpost on Twitter